Vatten, avlopp och fiber i Flo

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo Ekonomiska Förening har nu fler än 700 medlemmar och har öppnat upp för alla landsbygdsboende inom Grästorp kommun.

Varför?

  • Det är varje enskild fastighetsägare som ansvarar för att fastighetens avlopp är godkänt.

    Detta är ett frivilligt erbjudande för att lösa avlopps-, vatten- och fiberfrågor en gång för alla till en billig peng. Det finns dock andra alternativ. Det är du som fastighetsägare som slutligen gör valet...
  • Miljökraven på enskilda avlopp har skärpts stegvis de senaste åren och väntas fortsätta skärpas framöver.
  • Du får billigare TV, telefoni och bredband som dessutom är betydligt åsksäkrare.
  • En fastighet ansluten till bredband och kommunalt VA ökar i värde. I många fall är den osäljbar utan dessa grundfunktioner.

Hur mycket?

Kostnaderna kommer att bestå av följande delar för dig:

+ Medlems/projekteringsavgift:
1 000 kr

+ kontantinsats vid grävstart:
50 000 kr

+ Grävning på egen trädgårdstomt:
20 000 - 30 000 kr
OBS:
gäller normalfastighet men är helt beroende på förutsättningar och hur mycket eget arbete man utför.
För mer information om grävning på egen tomt se sidan: Egen tomt

+ Månatliga fakturor där just ditt belopp berer på vilka anslutningar du väljer att göra. Exempelfaktura med mer detaljerade information redovisas längre ned på sidan.

 

När?

  • Vi projekterar VA- och fibernätet områdesvis i projektetapper enligt vår tidplan för projektet som presenteras under sidan Projektstatus.
  • Anläggningen kommer att dimensioneras efter anmälda medlemmar i respektive område/projektetapp.
  • Efteranslutning kan inte garanteras och blir i dyrare, minimimum 5000 kr efter att erbjudandetiden i ditt område/projektetapp har passerats.
  • Principen för efteranslutningar är att varje tillkommande medlem får betala sina extrakostnader.

Hur accepterar jag erbjudandet?

OBSERVERA: Inventeringsfasen avslutades formellt 1 juni 2018. Då hade samtliga landsbygdsboende fått en förfrågan om att ansluta sig till föreningen och projektering påbörjades successivt i de olika etapperna.
Därefter gäller att det minst tillkommer en efteranslutningsavgift om 5000 kr till kostnaderna som redovisas ovan.


Du accepterar vårt fina erbjudande genom att bli medlem i föreningen. Enklast gör du det genom att fylla i medlemsansökan på följande sida: Blanketter för föreningen.
När du gjort det ingår du i den tekniska projekteringen som genomförs för varje etapp. Efter att den tekniska projekteringen har inletts anses senare medlemsansökningar vara efteranslutningar. Läs mer om pågående och kommande etapper på sidan: Projektstatus

I samband med att grävningen sätter igång inom ett område/projektetapp ska en kontantinsats betalas in. Sista datum för inbetalningen meddelas i samband med att du får instruktioner om hur och vart du ska betala in insatsen.
OBS: Det är först i och med att insatsen betalas in som avtalet med föreningen blir bindande.

När grävningen av stamnätet (utanför tomtgränser) ska varje medlem förbereda sin egen fastighet/tomt för att kunna koppla in valda anslutningar. Det är viktigt att alla medlemmar i ett område/etapp gör detta enligt tidplan för att inte fiberblåsningen ska dra ut i tid och kosta extra pengar.
Läs mer om detta viktiga arbete som du måste göra på sidan: Egen tomt

Som medlem kommer du att få mer och tätare information ju närmare projektet närmar sig just ditt område/etapp. Vi uppmanar våra medlemmar att besöka vår hemsida (www.digginginflo.se) som är den primära informationskanalen
Varje medlem förväntas hålla sig informerad genom att gå in och läsa uppdateringar åtminstone varannan vecka.
Viktigare meddelanden kommer att skickas ut via mail och post, men det blir i undantagsfall för att spara tid och pengar för föreningen.

Hur mycket kostar det varje månad... i lite mer detalj...

Nedan visas en exempelfaktura som förklarar de olika kostnadsposterna för en schablonfamilj bestående av två vuxna och två barn. Det är viktigt att förstå att just beloppet på just din faktura är beroende på vilka anslutningar du har valt.
Val av anslutningar gör du via denna sida: Blanketter för Egen tomt

Principen är att alla hjälper till med att bekosta stamledningarna för VA- och fiber, medan du ska betala löpande kostnader bara för de funktioner (vatten, avlopp och fiber) som just ditt hushåll använder.