Frågor som rör markägare

Här beskriver vi på vilket sätt markägare blir berörda och på vilket sätt vi önskar samverka med dem. Markägare har en central roll i vårt projekt och vi måste respektera deras ägarrättigheter för att få en bra lösning för alla parter.

Informationslänkar

Att tänka på

  • Markägare får ersättning för intrång i samband med grävningen.
  • Markägare får ersättning för skördeskador som uppstått i samband med grävningen.