Etapp 8 Särestad Östra, Håle, Täng

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen, samt fylla i formuläret ”Formulär för val av anslutningar”, på hemsidan.

För mer info kontakta:
Stefan Andersson 070-889 84 84
Roland Waren       070-749 99 70
 

Nyheter

2020-05-19
2020-15-19

Ny etapp sida skapad.
Mer information kommer snart.

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.