Etapp 7.4 Särestad Norra

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen, samt fylla i formuläret ”Formulär för val av anslutningar”, på hemsidan.

För mer info kontakta:
Lars-Erik Johansson, 070-653 39 21
Bosse Andersson,     070-821 28 31
Anna Molin,               070-264 64 40
 

Nyheter

2020-10-08
2020-10-08

Etappen kommer förhoppningsvis att komma igång med grävning under november månad.
Det kommer att vara ”Grävstartsmöte” den 14/10 kl.19 i Kulturhuset. Avser sträckan Karaby till Tombacka och Gammalstorp. De fastigheter som berörs har fått inbjudan i postlådan igår.
Det går även att delta via länk som finns i kalendern på” digginginflo” hemsida.

Läs hela inlägget »
2020-08-06
2020-08-06
2020-04-02
2020-04-02
2020-03-05
Uppdatering
2020-02-06
2020-02-05

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.