Etapp 5b - Hyringa & Längnum

Arbetsgruppen i Hyringa ledd av Christer Eksvärd där också Torbjörn Djupmarker ingår, håller som bäst på att hitta en framkomlig väg, samt kontaktar berörda markägare.

Läs hela inlägget »
2018-12-16
Statusuppdatering
2017-10-04
13-16 november genomförs fiberomläggning för 100 kunder
2017-09-13
Uppdatering 
2017-03-06
Markägar möte.

2016-05-12
Inventering pågår för fullt och antalet ökar ideligen.

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer information kontakta:
Håkan Häger, hakan_hager@hotmail.com 0514-29069 073-9558749
Anette Andersson, a.a@safetyseal.se 0768-470800

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.