Etapp 3 - Tengene väster om Nossan

2018-04-29
Fiberblåsning

Wikstrands kommer att "blåsa" fiber under juni månad i etapp tre. Därför är det viktigt att du har grävt fram fiberkabeln på egna tomten innan juni. Ni som tillhör Ramshedsticket kommer att "blåsas" sist så ni behöver inte vara klara förrän i mitten av juni.
VIKTIGT
När ni har grävt in så går ni in på Hemsidan och anmäler att det är klart så att "Fibergubbarna" ser att ni är klara för annars hoppar dom över er.
Gå även in på på Hemsidan för att se hur ni skall dra in fiberslangen.
Har ni inte tänkt att koppla på vatten och avlopp ännu så är det okej då inga andra medlemmar är beroende av när du gör det, men när det gäller fibern så måste du vara klar första juni för "blåsningen" görs samtidigt för alla medlemmar.

Läs hela inlägget »
2018-03-07
klart för ingrävning!!
2018-02-13
Tengene Västra och del av Östra.
2017-12-12
STATUS ETAPP TRE
2017-11-02
Inkopplingsanmälan

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer info kontakta Kjell Andersson, bollebacken@hotmail.com, 070-5576623

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Dags att betala in anslutningsavgiften, samt lämna in ett undertecknat anslutningsavtal.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.