Blanketter som rör projektet i stort

Här hänvisar vi till blanketter och formulär som inte är relaterade till en specifik etapp, utan påverkar planering av projektet i stort.

Speciellt viktiga är de två formulären:

  • Formulär för val av anslutningar
  • Inkopplingsanmälan av fiber, vatten och avlopp 

Dessa använder styrelsen och arbetsgrupperna för att planera sitt arbete och för att styra faktureringen.