Etapp 7.4 Särestad Norra

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen, samt fylla i formuläret ”Formulär för val av anslutningar”, på hemsidan.

För mer info kontakta:
Lars-Erik Johansson, 070-653 39 21
Bosse Andersson,     070-821 28 31
Anna Molin,               070-264 64 40
 

Nyheter

2020

Etappen kommer förhoppningsvis att komma igång med grävning under november månad.
Det kommer att vara ”Grävstartsmöte” den 14/10 kl.19 i Kulturhuset. Avser sträckan Karaby till Tombacka och Gammalstorp. De fastigheter som berörs har fått inbjudan i postlådan igår.
Det går även att delta via länk som finns i kalendern på” digginginflo” hemsida.

Läs hela inlägget »

Enligt tidsplanen så kommer 7.4 komma igång med grävning tidigast efter årsskiftet.

Läs hela inlägget »

Arbetsgruppen samlar in markavtal och anslutningsavtal.Viktigt att alla anmäler in mobilnummer för att kunna få information från föreningen via sms!

Läs hela inlägget »

Insamlingen av markavtal och anslutningsavtal pågår av arbetsgruppen. Med anledning av all nederbörd så är projektet försenat.
Viktigt att alla anmäler in mobilnummer för att kunna få information från föreningen via sms!

Läs hela inlägget »

Arbetsgrupperna jobbar fortsatt med inventering och projektering av området samt insamling av markavtal.
Faktura med den årliga medlemsavgiften är på väg.

Läs hela inlägget »

Arbetsgrupperna jobbar med inventering och projektering av området.

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.