Huvudkontakter i respektive område

Nedan presenteras kontaktuppgifter till huvudkontakten inom just ditt område.

Vissa områden är ganska vidsträckta och har delats upp inom arbetsgruppen.
Oavsett är det den angivna huvudkontakten som ska kontaktas och som i sin tur kan vägleda dig vidare.

Särestad norr RV44/Ås/Karaby
Bo Andersson
gustavsgarden@telia.com
070-8212831

Särestad söder RV44
Stefan Andersson
stande@telia.com
0708-898484

Flakeberg
Michael Björk
mibjork56@hotmail.com
0725-485416

Flakeberg Norra
Maria Andréasson
Maria.andreasson@yahoo.com
0763-40 60 37
Björn Hedbjörk
Bjorn_hedbjork@hotmail.com
0736-909336

Tengene väster om Nossan
Kjell Andersson
bollebacken@hotmail.com
070-5576623

Tengene öster om Nossan
Fredrik Fransson
fredrik.fransson@erlandssonbygg.se 
070-1890211

Trökörna/Frambo
För mer info kontakta i första hand Per-Olof Kjell
pok@bodacon.se
0703-947070

Stefan är kvar i arbetsgruppen, men har lämnat över rollen som huvudkontakt till Per-Olof 
Stefan Karlsson
arbete.sk@gmail.com
070-393 61 96

Hyringa & Längnum
Ekedal:
Christer Eksvärd
christer.eksvard@plikado.se
0705-241260

Övriga områden i Hyringa & Längnum
Anette Andersson
a.a@safetyseal.se
0768-470800

Håkan Häger
hakan_hager@hotmail.com
0514-29069
073-9558749

Forshall
Carl-Johan Månsson
cjm099@gmail.com
0705-462181

Grov områdesindelning