Sök i sökmotorfönstret nedan.
Eller leta igenom frågor och svar i nedanstående sektioner.

Förening

1. Vem pratar jag med om jag vill  veta tänkt ledningsdragning  i mitt område ?
Svar: Lokala arbetsgruppen, se Huvudkontakter i respektive område.

2. Vad ingår i medlemsavgiften (200kr) ?
Svar: Administrationen för att sköta föreningen , Styrelsearvoden, lokalhyror för möten, avgifter till bolagsverket mm.

3. Varför ser jag inte föreningens mailutskick?
SVAR: Bevaka era skräppostfilter i era mailprogram. Filtren lägger skräppost i en separat mapp och raderar mailen efter några dagar.
Genom att godkänna mail från föreningen och säga att avsändaren är "OK" undviker ni att framtida mail fastnar i filtren.

4. Vad ska jag göra vid försäljning av min fastighet?
SVAR: Som säljare av en fastighet ska du uppmana köparen att bli medlem. Därefter brukar säljare och köpare komma överens om vilket datum fakturorna ska tas över. I samband med det så för vi över insatsen till köparen i vårt register.
Dessutom ska ett formulär som heter "Ändring av fastighetsägare" fyllas i och därefter meddela Styrelsen att formuläret är ifyllt. Du kommer åt eFormuläret genom att klicka på följande länk: Ändring av fastighetsägare
Köparen måste också ta kontakt med Styrelsen för att upprätta ett nytt undertecknat anslutningsavtal där den övertagna insatsens belopp ska anges. 
OBS: Insatsen ingår i fastighetsaffären mellan säljare och köpare och ska inte hanteras av FVA i Flo. 

5. När startar faktureringen från föreningen?
SVAR: Föreningen fakturerar det som du anmält att du ska ha inkopplat (vatten/avlopp/fiber) ca en månad efter att du som medlem har fått klartecken att koppla in, vilket meddelas via mail och SMS.
Fiber fakturerar föreningen från den månad fibernätet blivit inkopplat och att medlemmarna har fått klartecken att starta anläggningen.

6. Varför ska jag betala nu – jag har ju inte kopplat in något?
Variant: Varför ska jag betala för avloppet , jag har ju inte hunnit koppla in brunnen än?

SVAR: Föreningen bygger på att vi solidariskt bidrar till alla kostnader. Den som inte har utfört arbetet på egen tomt, men har nätet framdraget till tomtgräns, kostar pengar för andra medlemmar genom exempelvis ränktekostnader och andra omkostnader för nätet som är anlagt fram till tomtgräns.
Dessutom är risken betydligt större för driftstörningar när de planerade funktionerna (vatten/avlopp/fiber) inte blir inkopplat enligt plan, vilket kostar onödiga pengar för föreningens medlemmar.

7. Vad är "Nätavgift VA" på fakturan och vad innehåller den?
SVAR: Nätavgift innehåller avbetalningar och kostnader för lån, drift och underhåll av själva VA-nätet. Dessa kostnader uppkom under själva anläggningen av VA-nätet.

8. Vad är "Nätavgift bredband" på fakturan och vad innehåller den?
SVAR: Detta är motsvarande kostnad för fibernätet som nätavgiften VA är för VA-nätet (se ovan).

Vatten

1. Kan jag behålla mitt befintliga vatten?
SVAR: Det befintliga vattnet kan behållas för t ex bevattning och biltvätt. Däremot är det mycket viktigt att det är helt separerat från det kommunala vattnet.

2. Vad är lämpligt vattentryck in i fastigheten?
SVAR: Mellan 3,7-4,3 bar är ett lämpligt tryck in i fastigheten.

3. Hur ska vattenmätaren placeras?
SVAR: Mått och placering se bild nedan.

4. Behövs tryckreduceringsventil på inkommande vatten?
Ja, det rekommenderas om inkommande tryck överstiger 5,5 bar.

Avlopp

1. Vilken typ av säkring ska pumpen sitta på?
SVAR: 10A Kategori C

2. Hur mycket ström drar pumpen?
SVAR: Ungefär lika mycket som en dammsugare, ca 1000W

3. Kan man köra pumpen på en elgenerator?
SVAR: Nej, det rekommenderar vi inte.

4. Hur gör jag den elektriska inkopplingen av en LPS-station?
SVAR: Elinstallation ska göras av behörig elektriker.

5. Hur kan jag se att elinstallationen är korrekt?
SVAR: Egenkontrollen måste utföras i enlighet med elsäkerhetsverkets föreskrifter. Elinstallationen skall därför utföras och kontrolleras av en behörig elektriker. För att testa elinstallationen kan man trycka ner testknappen på apparatlådan. Information om elinstallation finns i monteringsanvisningen för din pumpstation.

6. Var är det bäst att placera sin larmlampa/larmindikator?
SVAR: Larmanordningen skall placeras där den lätt uppmärksammas vid larm. Ej i garage och källare. Inte heller i rum där man sällan vistas.

7. Behöver jag en spolbrunn på självfallsledningen till pumpstationen?
SVAR: Vi rekommenderar att du installerar en spolbrunn nära pumpstationen på självfallsledningen för att kunna rensa ledningen upp till huset

8. Vad är lämplig lutning på självfallsledningen?
SVAR: Minsta fall är 1 cm per meter och ledningen skall luta ner mot pumpstationen. Om avståndet från ditt hus till pumpstationen är ca 10 meter skall lutningen ner vara 10 cm.

9. Hur skall pumpstationen grävas ned på bästa sätt?
SVAR: All information om hur man förlägger tanken finns beskrivet i monteringsanvisningen för respektive produkt. Det är viktigt att du läser igenom instruktionen innan du påbörjar arbetet. Om det är något som du inte förstår, kontaktar du oss.

10. Vad ska jag tänka på vid placering av pumpstationen?
SVAR: Om möjligt, placera pumpstationen lägre än huset och lägsta golvbrunn och så nära som det är möjligt. Pumpstationen ska vara tillgänglig. Sätt inte hänglås på locket utan använd den låsbult som följer med i leveransen.

11. Behöver pumpstationen förankras?
SVAR: Ja, det kan behövas om det är högt grundvatten och beroende på återfyllningsmaterialet. Det återfyllningsmaterial som vi rekommenderar skall vara packbart. Se monteringsinstruktion.
Det fungerar även bra att knyta en markduk runt pumpstationens midja, sprida ut den och lägga på massor.

12. Kan jag kapa pumpstationen?
SVAR: Ja, det finns en gummipackning för detta ändamål, se www.kommunalteknik.se för instruktioner. Om pumpstationen kapas måste den frostsäkras med isolering och värmekabel för att svanhalsen på pumpen och utloppet från pumpstationen inte ska frysa.

13. Vad får jag spola ner i pumpstationen?
SVAR: Till pumpstationen får endast spillvatten från hushållsmaskiner, urin, avföring och toalettpapper ledas. Inget ovidkommande vatten i form av regn- eller dräneringsvatten får kopplas på. Olje- och bensinprodukter får inte heller spolas ned i avloppet.

Fiber

Fråga: Varför höjs priset på Telia-paketet från årsskiftet 2023?
SVAR: Föreningen har under en längre tid varit lite för frikostig mot medlemmar som köpt Telia-paketet, då föreningen har kostnader utöver Telias pris för framförallt faktureringen, men även support. För att det inte ska drabba de medlemmar som inte har valt att ansluta sig till Telias gruppavtal såg Styrelsen sig tvingad till att höja månadsavgiften med omedelbar verkan. Det bör också sägas att arbete med att omförhandla det överordnade gruppavtalet med Telia pågår och beräknas vara klart under 2023.

Fråga: Varför får jag en Telia-faktura innan min fiberinstallation är färdig?
SVAR: Telias paketerbjudande är INTE synkroniserat med föreningens fiberblåsning som sker löpande under året så fort tillräckligt många (cirka 20 medlemmar) har förberett fiberslang på respektive fastighet. Efteranslutning till Telias avtal kan endast ske en gång per år, vanligtvis senhösten. Fakturorna från Telia börjar komma oavsett om fiber är installerad eller inte.

Fråga: Vad ska jag göra på min tomt för att få igång mitt bredband?
SVAR: Se instruktionerna under länken: Allmänna ansvisningar vid fiberinstallation på fastighet

Fråga: Jag har beställt Teliapaketet – Vad ska jag göra nu?
SVAR: Aktivera er tjänst på www.telia.se/aktivera och sök sedan på din adress. Alternativt ringer du Telia Kundtjänst på 90200.
OBS 1: För medlemmar som saknar svenskt personnummer skall denna länk användas istället: https://www.telia.se/privat/kontakt/aktivera-tjanster
OBS 2: Vid kontakt med Telia Kundtjänst måste man tala om att man har en gruppanslutning för att få rätt information.

Några punkter att tänka speciellt på:

  • Extra TV-box kan köpas via Telia Kundtänst (val 1 på 90200).
    Tyvärr kan inte Telia Support (val 3 på  90200) hantera detta, utan lämnar felaktiga uppgifter (du måste ange att du har gruppanslutning).
  • Det går även att köpa TV-box på www.telia.se eller i Telia-butik. Det finns ingen fastställd prislista för extra TV-boxar.
    Svaret vi får från Telia när vi frågar efter en prislista är:
    "Vad avser tv-boxar ändras priset till och från, så det finns inget ”fast pris” utan prisbilden kan ändras från kampanjer och liknande."
  • Det går att ansluta upp till 5 TV-boxar per abonnemang. Kostnad för TV-box tillkommer men ingen ytterligare månadsavgift.
  • Tänk på att ni behöver nätverkskabel mellan router och TV-box (boxen placeras vid TV:n), alternativt kan utrustning för trådlös överföring av TV-signalen användas. Sådan utrustning finns exempelvis att köpa av Telia här: www.telia.se/slippsladdar.

Fråga: Måste jag hämta ut router och TV-box från föreningen om jag redan har router och TV-box från Telia?
Svar: Alla som ansluts till gruppanslutning (Teliapaket) ska hämta ut och betala utrustningen. Gammal utrustning från Telia kommer att begäras tillbaka av Telia.

Fråga: När jag ringer Telia support får jag information som inte stämmer med informationen på hemsidan. Varför?
Vi har fått ett nytt supportnummer för de som har Teliaavtalen så att det ska funka bättre med supporten.
020-202070 ( OBS numret gäller endas de som har kollektiva tjänster ) annars är det fortfarande 90200 om man har telia.
Svar: Ja, det stämmer att Telia support (val 3 på 90200) inte kan avtalen för kollektivanslutningar. Däremot så kan Telia Kundtjänst (val 1 på 90200) avtalen. Det är viktigt att man talar om att man har en kollektiv anslutning när man ringer Telia kundtjänst.
 
FRÅGA: Går det inte att undvika efteranslutning och omförhandla avtalet med Telia?
SVAR FRÅN TELIA: Möjlighet till omförhandling finns när avtalet har gått ut, men inte under avtalstiden.
Styrelsens kommentar: 5 år från 2015 med 1 möjlighet till utökning per år

FRÅGA: Vad händer med Telia-avtalet när jag säljer fastigheten?
SVAR: Paketet är bundet till en adress och följer inte med den som har tecknat avtal, vilket är viktigt att tänka på vid ev. försäljning av fastigheten.

FRÅGA: Jag har INTE beställt Teliapaketet – Vad ska jag göra nu?
SVAR: Välj tjänst på www.zmarket.se.

Vill man ha TV behöver man tjänst med TV-box/ar (tänk på att det behövs en box per TV).
Tänk på att ni behöver nätverkskabel mellan router och TV-box (boxen placeras vid TV:n), alternativt kan utrustning för trådlös överföring av TV-signalen användas.