Etapp 8 - Flakeberg

2017 > 12

Den 23 november hade vi ett informationsmöte med alla berörda av Järnvägsetappen och dess anslutningar mot Töfta, Torpa och Sölltorp.
Vi tycker att det var ett bra möte, alla hade möjlighet att ställa frågor, och vi hoppas att alla blev nöjda med svaren dom fick.
Vi i arbetsgruppen fortsätter att förbereda markägarkontakter söder om järnvägen.
Dessutom jobbar vi med anslutningen mot Flakeberg Norra och eventuellt vidare mot Håle.
Är det någon som vill ansluta sin fastighet, så är det ännu inte för sent.
Arbetsgruppen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdateing december

2016-05-12
Inventering pågår för fullt och antalet ökar ideligen.

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer information kontakta Michael Björk, mibjork56@hotmail.com, 0725-485416

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.