Sök på hemsidan genom att använda sökrutan nedan:

VÄLKOMNA TILL FLO-FÖRENINGEN ALLA LANDSBYGDSBOENDE I GRÄSTORPS KOMMUN!

Inbjudan till medlemmar i Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening.
 
Tid och plats:
Torsdag 11:e april är det dags för årsmöte 18.30-20.30 i Grästorps Konserthus
Dagordning:     
- Traditionella årsmötesförhandlingar (se detaljer nedan)
-  Fika
-  Projektstatus / tidplan / driftinformation
 
Vi är tacksamma om du i förväg anmäler ditt deltagande via SMS på 0735-10 20 50 eller via detta formulär: https://forms.gle/5c7g3zxeSSAe2Hbs6 så att vi kan beställa rätt mängd fika.
Mvh Styrelsen
 
DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE:
Val av ordförande att leda årsmötet.
Val av sekreterare för årsmötet.
Val av två justeringsmän att justera årsmötesprotokollet.
Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.
Fastställande av röstlängd och dagordning.
Verksamhetsberättelse.
Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse.
Fråga om fastställande resultat och balansräkning.
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen.
Fastställande av årsavgift.
Fastställande av service och förbrukningsavgift.
Budget för kommande verksamhetsår.
Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorer.
Val av ordförande, mandattid ett år.
Val av styrelseledamöter, mandattid två år.
Val av styrelsesuppleanter, mandattid ett år.
Val av två revisorer jämte en suppleant.
Val av ledamot till valberedningen samt eventuellt fyllnadsval.
Övriga ärenden som av styrelsen eller ledamot hänskjutits till årsmötet.
Avtackningar.
Mötets avslutande.

Läs hela inlägget »
20 februari 2019
Telekabel i Trökörna/Frambo är nu lagad
15 februari 2019
Information om skadad telekabel i Trökörna/Frambo
6 januari 2019
Dags för ev. ärenden inför vårt årsmöte
1 januari 2019
Gott Nytt År - vår ordförande har ordet
5 december 2018
Avbruten projektering i Flakeberg
14 november 2018
Driftmeddelande från Zitius
17 oktober 2018
Vårt projekt i kommunens Webb-TV
17 september 2018
Fortsatt IPTV-arbete för Telias kunder tisdag natt
13 september 2018
Driftmeddelande för Telias IPTV-kunder

Journummer VA

Dagtid:    0739-140111
Övrig tid: 070-6104996

 

Aktuellt just nu...

Kalendarium