Vattenspecifik information

Här hittar du specifik information som främst gäller vattensystemet och dess utrustning.

Informationsmaterial

Länkar till filer eller dokument

Att tänka på

  • Använd tryckreduceringsventil
  • Gräv frostfritt, ca. 1,2 m djupt
  • Var noggrann i skarvning av vattenslang
  • Avstängningsventiler i backen är föreningens egendom. Dessa får endast av styrelse godkänd entreprenör röra.                     Om medlemmen förstör en sådan, blir medlemmen betalningsskyldig. 
  • Vattenmätaren skall monteras i en konsol som kan köpas av Håkan på Rör & Värme (Svaleberg).
    Vattenmätaren och motering står föreningen för.