Etapp 6 - Flakeberg

Grävarna har ännu inte kommit till denna deletapp.
Vi undersökte delar av grävsträckan med markradar i oktober. Vi har nu fått resultatet och håller på att tolka detta. Det krävs komplettering med borrhål på alla ställen som verkar tveksamma.
 
Avsikten är att få fram ett förslag på grävsträcka, som har så få hinder som möjligt.

Läs hela inlägget »
2019-12-10
Uppdatering
2019-11-06
Status uppdatering
2019-08-28
Ny huvudkontakt och arbetsgrupp
2019-05-03
Projektinformation #2 2019

2016-05-12
Inventering pågår för fullt och antalet ökar ideligen.

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer information kontakta Michael Björk, mibjork56@hotmail.com, 0725-485416

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.