Etapp 8 - Flakeberg

2016

Vid informationsmöte i Flo för vår arbetsgrupp onsdag 2 nov.
bestämdes bl.a. följande:

1     Gränsdragning främst i Bjärby fastställdes.
       Området söder om Bjärbybäcken ingår i vårt projektområde.

2     Den 1 februari 2017 måste alla intressenter ha blivit medlemmar
       och betalt 1000 kr för att vara med i detaljprojekteringen.
       Då skickas fastighetsregistret till Kommunalteknik för dimensionering
       ett första dragningsförslag av ledningsnätet.

3     Det är viktigt att vi inte glömmer någon, så alla som inte är medlemmar
       skall kontaktas.

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdatering


Beslut taget att ”Etapp 8  Flakeberg” tidigarelägges.
Projektering startar redan i vinter.
Planerad grävstart andra halvan 2017.
 
Gränsdragningen i Hyringa är klar, så vi vet vilka som kommer att anslutas 
till ”Etapp 5  Tengene Östra” respektive ”Etapp 8 Flakeberg / Hyringa”.

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdateing

2016-05-12
Inventering pågår för fullt och antalet ökar ideligen.

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer information kontakta Michael Björk, mibjork56@hotmail.com, 0725-485416

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.