Etapp 8 - Flakeberg

2019-11-06
Status uppdatering

Alla tryckningar under vägar och järnväg är gjorda och nu håller man på att koppla ihop Huvudstammen. Bygge av pumpstation kommer sedan att påbörjas. Vi hoppas kunna börja gräva i Flakeberg samhälle under första halvan 2020 om allt går enligt plan.

Läs hela inlägget »
2019-08-28
Ny huvudkontakt och arbetsgrupp
2019-05-03
Projektinformation #2 2019
2019-01-13
Projektinformation #1 2019
2018-12-05
Avbruten projektering

2016-05-12
Inventering pågår för fullt och antalet ökar ideligen.

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer information kontakta Michael Björk, mibjork56@hotmail.com, 0725-485416

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.