Etapp 8 - Flakeberg

A. Huvudstammen (norr om järnväg) Grästorp - Flakeberg närmar sig "dungen" där pumpstationen blir. 

B. Dragningen Södra Bjärby, Töfta, Strömslund m.fl är klar för att koppla in sig på. Glöm ej att meddela föreningen när du kopplat in vatten resp. avlopp.
Inkopplingsanmälan

C. Dragningen Flakeberg mot Hästekullen. Projektering/dimensionering är klar. Infomöte för medlemmar ska inplaneras.

D. Dragningen Flakeberg mot Ekedal. Projektering, samtal med markägare och medlemmar jobbas med för fullt

Läs hela inlägget »
2018-12-05
Avbruten projektering
2018-11-08
Uppdatering 18-11-07
2018-09-11
Hemsideuppdatering 18-09-09
2018-07-26
Sommar uppdatering

2016-05-12
Inventering pågår för fullt och antalet ökar ideligen.

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer information kontakta Michael Björk, mibjork56@hotmail.com, 0725-485416

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.