Etapp 8 - Flakeberg

1 Etappen Södra Bjärby, Töfta, Strömslund, Stig i Diket, m.fl. blir klar under november. Berörda kommer att bli kallade till ett informationsmöte torsdag 18-11-22 där vi går igenom ”grävning på egen tomt”, fiberanslutning m.m.

2 Huvudstammen, Grästorp till Flakeberg, är snart halvvägs till
Flakebergs pumpstation. På förslag av markägare undersöker vi en alternativ placering av pumpstationen. Den flyttas från transformatorstationen till till en dunge 500 m österut utmed framfartsvägen mot Ivehag.
Vidare kommer snart sticket mot Torpa att påbörjas.

3 Projektering mot Hästekullen är i princip klar.
Dimensionerings-resultat väntas komma från Kommunalteknik vilken dag som helst.
Vi planerar ett informationsmöte för berörda i början av januari.

4 Projektering av Hyringa-ledningen mot Ekedal, Åshult m.m. är påbörjad. Här vill kommunen eventuellt ha med en reserv- vattenledning mot Ryda.

Läs hela inlägget »
2018-09-11
Hemsideuppdatering 18-09-09
2018-07-26
Sommar uppdatering
2018-05-10
uppdatering 18-05-10
2018-04-14
Projektet gör halt i Flakebergsområdet

2016-05-12
Inventering pågår för fullt och antalet ökar ideligen.

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer information kontakta Michael Björk, mibjork56@hotmail.com, 0725-485416

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.