Etapp 6.4 - Ekedal

För mer information kontakta Christer Eksvärd.
christer.eksvard@plikado.se, 070-524 12 60

Nyheter

2021-03-08
2021-03-08

De hinder som funnits för att sätta igång grävningen på denna etapp har nu klarats av.
Kommunen har tackat nej till samgrävning och därmed ingår inte vattenledningen från Ryda i detta projekt.
Deletappen till Gunnarstorp kommer att grävas under våren och därefter hoppas vi på att resurser tilldelas för fortsättningen mot Hyringa-Ekedal-Åshult.

Läs hela inlägget »
2020-01-31
Ny Etapp sida

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.