Etapp 4 - Trökörna och Frambo

Efteranslutning inleds 17 januari
17 januari startar efteranslutning då en extra kostnad tillkommer för extraarbete med projektering som styrelsen måste genomföra. Beloppet är minst 5000, men bestäms av hur mycket extraarbete det medför.

Allmän information om arbetet inom området
Inventering pågår för fullt. Svårt att motverka ryktesspridning. Det finns behov av klargörande kring Miljö och hälsas krav. Kommunens utskick kommer att användas vid dörrknackning.

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Stefan Karlsson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter.

För mer info kontakta Stefan Karlsson, arbete.sk@gmail.com, 070-393 61 96

Nyhetsuppdateringar

2017 > 06

Markägare kommer att kallas till möte för mer information och där också avtal kommer att skrivas efter denna info.
Arbetsgruppen söker nu akut någon som kan vara behjälplig detta på grund av att en befintlig peson i gruppen måste lägga fokus på annat under en tid. Tag kontakt med Stefan K för mer info.
De som tog kontakt med Stefan K under möte i bygdegården och önskade ett besök kommer att få det men det dröjer något tyvärr.
Mvh/ Arbetsgruppen

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdatering

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.