Etapp 4 - Trökörna och Frambo

Allmän information om arbetet inom området
Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Stefan Karlsson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter.

För mer info kontakta Stefan Karlsson, arbete.sk@gmail.com, 070-393 61 96

Nyhetsuppdateringar

2016 > 10

Tid för hembesök flyttas fram två veckor, så under vecka 41 och 42 finns möjlighet att boka in besök gällande information om vatten/avlopp/fiber.
Telefon till P. O Kjell är 0703-947070.
Stefan Karlsson 070-3936196.

Läs hela inlägget »
Etiketter: information

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.