VÄLKOMNA TILL FLO-FÖRENINGEN
ALLA LANDSBYGDSBOENDE I GRÄSTORPS KOMMUN!

Klicka på ert område på kartan nedan så kommer ni till rätt etapp på sidan för Projektstatus

Karaby Särestad Västra Särestad Norra Ås Etapp 8 Särestad Östra & Bjärby Täng Håle Flakeberg Flakeberg Norra Ekedal Hyringa & Längnum Trökörna & frambo Tengene Väster om Nossan Tengene Öster om Nossan Flo

Vid mobil användning vrid enheten.

Nyheter

2017 > 05

Härmed kallas medlemmar i FVA i Flo ek. för. till extra föreningsstämma i Flo bygdegård tisdagen den 23/5
kl 19:00.
 
Ärende
Ändring av stadgar.
Då lagen om ekonomiska föreningar har ändrats och moderniserats är varje ekonomisk förening skyldig att justera sina stadgar i enlighet med detta.
Styrelsen har tagit hjälp av en jurist som återkommit med ett utkast till nya stadgar där de nödvändiga förändringarna är införda tillika med en viss översyn och förtydliganden i några andra paragrafer.
Stadgeförslaget bifogas med de nya skrivningarna markerade i rött.
Ev synpunkter på stadgeförslaget skall framföras till FVA:s styrelse senast 15/5. Senare inkomna synpunkter beaktas först vid nästa ordinarie årsmöte.

Var god maila till info@digginginflo.se
eller direkt till ordförande anders@levenskog.se
 
 
Anders Levenskog
Ordförande FVA i Flo ek. för.

Läs hela inlägget »
Etiketter: extrastämma

Journummer

Vatten och avlopp
Dagtid:
    0739-140111
Övrig tid: 070-6104996

Fiber (gruppanslutning)
Telia support: 020-202070 (kontorstider)

 

Sök på hemsidan.

Vanliga frågor och svar

Följ länken till Frågor och svar

Aktuellt just nu...

Kalendarium