Huvudkontakter i respektive område

Nedan presenteras kontaktuppgifter till huvudkontakten inom just ditt område:

Särestad norr RV44/Ås/Karaby
Bo Andersson
gustavsgarden@telia.com
070-8212831

Särestad söder RV44
Stefan Andersson
stande@telia.com
0708-898484

Flakeberg
Michael Björk
mibjork56@hotmail.com
0725-485416

Tengene väster om Nossan
Kjell Andersson
bollebacken@hotmail.com
070-5576623

Tengene öster om Nossan
Fredrik Fransson
fredrik.fransson@erlandssonbygg.se 
070-1890211

Trökörna/Frambo
För mer info kontakta i första hand Per-Olof Kjell
pok@bodacon.se
0703-947070

Stefan är kvar i arbetsgruppen, men har lämnat över rollen som huvudkontakt till Per-Olof 
Stefan Karlsson
arbete.sk@gmail.com
070-393 61 96

Hyringa & Längnum
Anette Andersson
a.a@safetyseal.se
0768-470800

Håkan Häger
hakan_hager@hotmail.com
0514-29069
073-9558749

Forshall
Carl-Johan Månsson
cjm099@gmail.com
0705-462181

Grävetapper med turordningspil