Sök i sökmotorfönstret nedan.
Eller leta igenom frågor och svar i nedanstående sektioner.

Förening

1. Vem pratar jag med om jag vill  veta tänkt ledningsdragning  i mitt område ?
Svar: Lokala arbetsgruppen, se Huvudkontakter i respektive område.

2. Vad ingår i medlemsavgiften (200kr) ?
Svar: Administrationen för att sköta föreningen , Styrelsearvoden, lokalhyror för möten, avgifter till bolagsverket mm.

3. Varför ser jag inte föreningens mailutskick?
SVAR: Bevaka era skräppostfilter i era mailprogram. Filtren lägger skräppost i en separat mapp och raderar mailen efter några dagar.
Genom att godkänna mail från föreningen och säga att avsändaren är "OK" undviker ni att framtida mail fastnar i filtren.

Vatten

1. Kan jag behålla mitt befintliga vatten?
Det befintliga vattnet kan behållas för t ex bevattning och biltvätt. Däremot är det mycket viktigt att det är helt separerat från det kommunala vattnet.

2. Vad är lämpligt vattentryck in i fastigheten?
Mellan 3,7-4,3 bar är ett lämpligt tryck in i fastigheten.

3. Hur ska vattenmätaren placeras?
Mått och placering se bild nedan.

4. Behövs tryckreduceringsventil på inkommande vatten?
Ja, det rekommenderas om inkommande tryck överstiger 5,5 bar.

Avlopp

1. Vilken typ av säkring ska pumpen sitta på?
10A Kategori C

2. Hur mycket ström drar pumpen?
Ungefär lika mycket som en dammsugare, ca 1000W

3. Kan man köra pumpen på en elgenerator?
Nej, det rekommenderar vi inte.

4. Hur gör jag den elektriska inkopplingen av en LPS-station?
Elinstallation ska göras av behörig elektriker.

5. Hur kan jag se att elinstallationen är korrekt?
Egenkontrollen måste utföras i enlighet med elsäkerhetsverkets föreskrifter. Elinstallationen skall därför utföras och kontrolleras av en behörig elektriker. För att testa elinstallationen kan man trycka ner testknappen på apparatlådan. Information om elinstallation finns i monteringsanvisningen för din pumpstation.

6. Var är det bäst att placera sin larmlampa/larmindikator?
Larmanordningen skall placeras där den lätt uppmärksammas vid larm. Ej i garage och källare. Inte heller i rum där man sällan vistas.

7. Behöver jag en spolbrunn på självfallsledningen till pumpstationen?
Vi rekommenderar att du installerar en spolbrunn nära pumpstationen på självfallsledningen för att kunna rensa ledningen upp till huset

8. Vad är lämplig lutning på självfallsledningen?
Minsta fall är 1 cm per meter och ledningen skall luta ner mot pumpstationen. Om avståndet från ditt hus till pumpstationen är ca 10 meter skall lutningen ner vara 10 cm.

9. Hur skall pumpstationen grävas ned på bästa sätt?
All information om hur man förlägger tanken finns beskrivet i monteringsanvisningen för respektive produkt. Det är viktigt att du läser igenom instruktionen innan du påbörjar arbetet. Om det är något som du inte förstår, kontaktar du oss.

10. Vad ska jag tänka på vid placering av pumpstationen?
Om möjligt, placera pumpstationen lägre än huset och lägsta golvbrunn och så nära som det är möjligt. Pumpstationen ska vara tillgänglig. Sätt inte hänglås på locket utan använd den låsbult som följer med i leveransen.

11. Behöver pumpstationen förankras?
Ja, det kan behövas om det är högt grundvatten och beroende på återfyllningsmaterialet. Det återfyllningsmaterial som vi rekommenderar skall vara packbart. Se monteringsinstruktion.
Det fungerar även bra att knyta en markduk runt pumpstationens midja, sprida ut den och lägga på massor.

12. Kan jag kapa pumpstationen?
Ja, det finns en gummipackning för detta ändamål, se www.kommunalteknik.se för instruktioner. Om pumpstationen kapas måste den frostsäkras med isolering och värmekabel för att svanhalsen på pumpen och utloppet från pumpstationen inte ska frysa.

13. Vad får jag spola ner i pumpstationen?
Till pumpstationen får endast spillvatten från hushållsmaskiner, urin, avföring och toalettpapper ledas. Inget ovidkommande vatten i form av regn- eller dräneringsvatten får kopplas på. Olje- och bensinprodukter får inte heller spolas ned i avloppet.

Fiber

Fråga: Vad ska jag göra på min tomt för att få igång mitt bredband?
SVAR: Se instruktionerna under länken: Allmänna ansvisningar vid fiberinstallation på fastighet

Fråga: Jag har beställt Teliapaketet – Vad ska jag göra nu?
SVAR: Aktivera er tjänst på www.Telia.se/Fiberforening och sök sedan på din adress. Alternativt ringer du Telia Kundtjänst på 90200.
OBS: Vid kontakt med Telia Kundtjänst måste man tala om att man har en gruppanslutning för att få rätt information.

Några punkter att tänka speciellt på:

  • Extra TV-box kan köpas via Telia Kundtänst (val 1 på 90200).
    Tyvärr kan inte Telia Support (val 3 på  90200) hantera detta, utan lämnar felaktiga uppgifter (du måste ange att du har gruppanslutning).
  • Det går även att köpa TV-box på www.telia.se eller i Telia-butik. Det finns ingen fastställd prislista för extra TV-boxar.
    Svaret vi får från Telia när vi frågar efter en prislista är:
    "Vad avser tv-boxar ändras priset till och från, så det finns inget ”fast pris” utan prisbilden kan ändras från kampanjer och liknande."
  • Det går att ansluta upp till 5 TV-boxar per abonnemang. Kostnad för TV-box tillkommer men ingen ytterligare månadsavgift.
  • Tänk på att ni behöver nätverkskabel mellan router och TV-box (boxen placeras vid TV:n), alternativt kan utrustning för trådlös överföring av TV-signalen användas. Sådan utrustning finns exempelvis att köpa av Telia här: www.telia.se/slippsladdar.

Fråga: Måste jag hämta ut router och TV-box från föreningen om jag redan har router och TV-box från Telia?
Svar: Alla som ansluts till gruppanslutning (Teliapaket) ska hämta ut och betala utrustningen. Gammal utrustning från Telia kommer att begäras tillbaka av Telia.

Fråga: När jag ringer Telia support får jag information som inte stämmer med informationen på hemsidan. Varför?
Svar: Ja, det stämmer att Telia support (val 3 på 90200) inte kan avtalen för kollektivanslutningar. Däremot så kan Telia Kundtjänst (val 1 på 90200) avtalen. Det är viktigt att man talar om att man har en kollektiv anslutning när man ringer Telia kundtjänst.

FRÅGA: Måste man köpa den router och TV-box som man kan köpa i erbjudandet från Telia?
Det finns enklare modeller både från Telia och andra som är billigare, kan man välja dem? Vad är det för skillnad på de olika modellerna som man bör vara uppmärksam på?
SVAR FRÅN TELIA: De routrar som är anpassade till era tjänster är Wifi-router Technicolor TG799vac och Wifi-router Plus Technicolor TG799vac Xtream.
Vad avser TV-box har vi bara en modell ute just nu och det är Arris VIP 4302
 
FRÅGA: Många av oss har haft bredband sedan tidigare och har redan en router.
Går det att fortsätta att använda densamma? Finns det typ något minimikrav på prestanda eller liknande?

SVAR: Befintlig utrustning går att koppla in i den nya fiberutrustningen (Raycore) som installeras vid blåsningen. En installationsguide ingår i den nya fiberutrustning som installeras och den beskriver ett antal vanliga uppkopplingsscenarion som kan användas med er befintliga utrustning.
Någon specifik teknisk beskrivning av miniminivå finns inte såvitt Styrelsen vet.
 
FRÅGA: Går det inte att undvika efteranslutning och omförhandla avtalet med Telia?
SVAR FRÅN TELIA: Möjlighet till omförhandling finns när avtalet har gått ut, men inte under avtalstiden.
Styrelsens kommentar: 5 år från 2015 med 1 möjlighet till utökning per år

FRÅGA: Jag har INTE beställt Teliapaketet – Vad ska jag göra nu?
SVAR: Välj tjänst på www.zmarket.se.

Vill man ha TV behöver man tjänst med TV-box/ar (tänk på att det behövs en box per TV).
Tänk på att ni behöver nätverkskabel mellan router och TV-box (boxen placeras vid TV:n), alternativt kan utrustning för trådlös överföring av TV-signalen användas.