Nya månadsavgifter från årsskiftet

Följande information om prishöjningar var bilagt i novemberfakturan:

====================================================================
VIKTIG INFORMATION

Till våra medlemmar, tyvärr kommer vi att bli tvungna att höja våra avgifter fr.o.m. januari 2023. Inte oväntat stiger både räntan på våra lån och elkostnaden i våra pumphus på ett sätt vi inte kunde förutse. Hur stor höjningen blir är ännu inte klart, styrelsen räknar just nu på 2023 års budget medan vi följer ränte- och prisutvecklingen. Vi vill dock förvarna våra medlemmar redan nu så ni vet varför Januarifakturan kommer att vara något större än väntat.

Om pris Teliapaket:
Vi tar ut samma pris av våra medlemmar som vi har från Telia, dvs 339 kr/månad. Detta gör att Teliapaketen är en förlustaffär eftersom de i nuläget 424 st Teliapaketen kräver en del administration. Så beslut: Höj priset med 30 kr till 369 kr/månad inklusive moms från 1 Jan 2023.

Fiber, vatten och avlopp i Flo ekonomiska förening styrelse
====================================================================

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter