Informationsmaterial

Etapp 7 - Särestad söder om RV44

Under januari har vi haft två markägarmöten för nästa två deletapper ut i etapp 7 och 8. Ett första möte den 12/1 för sträckan vidare utefter Tun-vägen från Rv44 och ett möte den 23/1 för sträckan från Guldsmedstomten vidare utefter Rv44 upp till Boberg. Några olika förslag finns som ska undersökas närmare för att kolla markförhållande och att det är vettiga grävvägar. Första delsträckan av stamledningen ut från anslutningen i Grästorp upp till rv44 kommer nu SKT (Skandinavisk Kommunal Teknik) att börja projektera.

Läs hela inlägget »
2018-12-05
Uppdatering 2018-12-05
2018-11-07
Uppdatering 2018-11-07
2018-02-09
Informatiomsmöte
2016-09-07
Uppdatering

2016-05-12
Inventering pågår och medlemsantalet ökar konstant.

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer information kontakta Stefan Andersson, stande@telia.com, 0708-898484

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.