Etapp 6.4 - Ekedal

För mer information kontakta Christer Eksvärd.
christer.eksvard@plikado.se, 070-524 12 60

Nyheter

There are no entries for this period.

2016 > 09


Beslut taget att ”Etapp 8  Flakeberg” tidigarelägges.
Projektering startar redan i vinter.
Planerad grävstart andra halvan 2017.
 
Gränsdragningen i Hyringa är klar, så vi vet vilka som kommer att anslutas 
till ”Etapp 5  Tengene Östra” respektive ”Etapp 8 Flakeberg / Hyringa”.

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdateing

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.