Etapp 8 - Flakeberg

2018 > 04

Detta då vi inte hittar en väg där vi får samtliga berörda markägares tillåtelse att gräva. Som det ser ut nu kommer vi låta Grästorps kommun driva frågan om sk. Ledningsrätt hos Lantmäteriet eftersom kommunen behöver komma fram med sina VA-ledningar till Lidköping.

Då det fortsatta arbetet med Ledningsrätt är utom vår kontroll väljer styrelsen att försöka komma fram i andra områden.
Läs hela inlägget »

2016-05-12
Inventering pågår för fullt och antalet ökar ideligen.

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer information kontakta Michael Björk, mibjork56@hotmail.com, 0725-485416

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.