Etapp 8 - Flakeberg

2017 > 10

Flakebergs arbetsgrupp är i dagsläget fullt sysselsatta med att:

 1.  Samla in markägaravtal för järnvägsetappen.
  Det saknas ännu en handfull, vilket riskerar att försena etappstart.
 2. Göra ett första projekteringsförslag på ledningsdragning
  söder om järnvägen.
 3. Börja förbereda markägarmöten för Flakeberg Södra.
 4. Förbereda informationsmöten för järnvägsetappen.
  Eftersom alla tillstånd inte är klara så ligger prognosen för
  järnvägsetappens grävstart vid årsskiftet.
Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdatering oktober

2016-05-12
Inventering pågår för fullt och antalet ökar ideligen.

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer information kontakta Michael Björk, mibjork56@hotmail.com, 0725-485416

Informationsmaterial

Att tänka på

 • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
 • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
 • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.