Etapp 8 - Flakeberg

2017 > 06

Tidigare Flakebergs-etappen delas i tre mindre etapper, FlakebergSödra/HyringaÖstra, Järnvägs-etappen och Flakeberg Norra.
I september kan troligen grävning starta med Järnvägsetappen, som omfattar stamledningar mellan Grästorp och Gunnarstorp plus ett antal stickledningar, Töfta / Torpa, Hedbacka Norra, Svanegården, Ängebacken / Djuperåsen samt Gunnarstorp.
Detaljprojektering pågår för fullt.
Arbetsgruppen genom
Yngve Eriksson

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdatering

2016-05-12
Inventering pågår för fullt och antalet ökar ideligen.

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer information kontakta Michael Björk, mibjork56@hotmail.com, 0725-485416

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.